Euregional Foundation for Sport Climbing

Structuur

Limburg Climbing is het sporttakplatform voor sportklimmen. Het sporttakplatform is juridisch vastgelegd in de stichting Euregional Foundation Sport Climbing (EFSC) met een dagelijks (vast) bestuur. Het stichtingsbestuur momenteel zes leden: 

  • voorzitter Tim Mullens
  • secretaris Sylvia Gerhards
  • penningmeester Erik de Lepper (portefeuille breedtesport en infrastructuur)
  • algemeen bestuurslid Lino Janssen (portefeuille topsport & talentontwikkeling)
  • algemeen bestuurslid Désirée Schormans (portefeuille communicatie)
  • algemeen bestuurslid Ivy de Jong (portefeuille evenementen)

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door Limburg Climbing gevoerde beleid. De stichting is een non-profit organisatie en de bestuursleden zijn onbezoldigd. Formele vertegenwoordiging van de stichting gebeurt statutair te allen tijde door minimaal twee bestuursleden. Voor ieder van de aandachtsgebieden zijn door het bestuur werkgroepen samengesteld:

De werkgroepen bestaan uit minimaal één bestuurslid, aangevuld met andere vrijwilligers. 

Iedere werkgroep is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de voortgang en ontwikkeling van het betreffende aandachtsgebied. Het bestuur zorgt voor de samenhang en de afstemming met partners, zoals topsport Limburg, het Huis voor de sport, de klimhallen, sportklimbond NKBV, Provincie Limburg, Limburgse gemeentes, DAV NordRhein-Westfalen en KBF (Vlaamse klimbond).

Daarnaast heeft Limburg Climbing een vaste raad van adviseurs, met daarin de voornaamste en meest actieve partners uit het provinciale sportklimveld. Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Limburgse klimhallen en klimverengingen, NKBV Regio Limburg en vertegenwoordigers namens de trainers, ouders en klimmers van het Talent Opleidings Centrum (TOC). De adviesraad voorziet het bestuur van Limburg Climbing gevraagd en ongevraagd van advies. 

EFSC