Euregional Foundation for Sport Climbing

Breedtesport

Een sterke topsport kan niet zonder breedtesport en voldoende aanwas van talent en kwaliteit. Die aansluiting kan en moet nog veel beter gemaakt worden. In 2020 moet er met ondersteuning van de NKBV kwalitatief een hoogstaande jeugdopleiding beschikbaar zijn voor talenten op lokaal en regionaal niveau. Deze biedt diverse trainingen voor diverse doelgroepen en niveaus, waardoor  doorstroom naar de top mogelijk is en voor ieder niveau aanbod op maat is (mini-talentpiramides). 

In Limburg hebben we in 2021:

  • Op elk niveau een passend aanbod van trainingen
  • Sterk gegroeid aantal klimmers in de leeftijd van 8-80
  • Recreatieve klimcompetities (Scholencompetitie, seniorencompetitie, bedrijvencompetitie)
  • Maatschappelijke verankering met een groot netwerk aan vrijwilligers en betrokkenen
  • Kwantitatieve en kwalitatieve impuls van trainingsfaciliteiten
  • Trainingsprogramma’s voor specifieke doelgroepen zoals probleemjongeren, gehandicapten en ouderen. 

EFSC