Euregional Foundation for Sport Climbing

Topsport

In Limburg traint een talententeam dat is voortgekomen uit de brede basis van de jeugdopleiding. De leden van dit team behoren tot de nationale en regionale top, nemen deel aan de nationale competitie en draaien af en toe mee met internationale (IFSC) competities. De talentengroep bestaat uit enkele senioren, maar voornamelijk jeugd-klimmers, waarvan enkelen een LOOT-status en meerderen een RS-2 status van Topsport Limburg hebben. 

Er zijn duidelijke objectieve normen waar een deelnemer aan moet voldoen om te worden toegelaten tot het talententeam. Het talententeam wordt omringd door vaste groep van gedreven begeleiders.

Om trainingen van niveau te kunnen bieden is het belangrijk dat ook de infrastructuur op orde is. Daartoe wordt goed samengewerkt met verschillende klimhallen, waar een hoog niveau aan routebouw en faciliteiten wordt geboden. Éen van de betrokken klimhallen is gelegen in de sportzone Limburg en hier worden ook dwarsverbanden met andere sporten mogelijk gemaakt zoals bv. cross-box en fitness. De trainingen worden momenteel verzorgd door drie trainers variërend van niveau SKT 2 tot SKT 4 (in opleiding) op alle disciplines van het sportklimmen. Er wordt momenteel kwalitatief hoogstaand getraind in Limburg. Bestendiging van de organisatie en het creëren van een duurzame (financiële) structuur is nodig.  

In Limburg hebben we in 2021:

  • Een door de NKBV erkend en gefaciliteerd topsport opleidingscentrum (TOC) conform de structuur van de NKBV/NOC-NSF. Hiermee wordt een duurzame tussenstap gemaakt tussen regionale breedtesport en landelijke topsport. 
  • Een opleidings- en trainingsprogramma voor top talenten dat is uitgelijnd met het Meerjaren Opleidingsplan van het Nederlands Team / de NKBV.
  • Doorstroom van tenminste 2 Limburgse klimmers naar het Nederlands Team
  • Een sterk groeiend aantal (top)talenten, door een goede structuur van instroom en kennisdeling en herkenning van talenten.
  • Een duurzame financiële structuur rondom topsport en talentontwikkeling
  • Op diverse (topsport) niveaus competities ingericht, waar de klimhallen in Limburg actief een bijdrage leveren. Te denken valt aan: wedstrijden uit de nationale competitie en de verkenning van de mogelijkheden voor een euregionale competitie.
  • Aanhaking van 2 Limburgse talenten bij internationale (IFSC / wereldbeker) wedstrijden.
  • Een volgens de IFSC normen officieel gecertificeerde speedwand. 
  • Samenwerkingsverbanden met opleidings- en onderzoeksinstituten (CIOS-Sportzone Limburg / Universiteit Maastricht, Brightlands) ten aanzien van onderzoek naar trainingsprogramma’s, faciliteiten en innovatie.
  • Een ontwikkelplan voor (topsport / talenten)trainers.

EFSC