Euregional Foundation for Sport Climbing

Doelen en Missie

Stichting EFSC wil het sportklimmen promoten in de volle breedte en het wedstrijdklimmen in Limburg naar een hoger niveau brengen, waarbij we ons bewust zijn van onze unieke positie in de Euregio. 

Wij streven naar een grotere en bredere bekendheid van het sportklimmen bij de bevolking en we willen actief de verbinding leggen met de diverse ketenpartners in Limburg (NKBV, topsport Limburg, huis voor de sport, klimhallen, etc.). 

Ons doel is het faciliteren en bevorderen van de verdere ontwikkeling en professionalisering van de klimsport. We richten ons daarbij op topsport en talentontwikkeling, breedtesport en sportstimulering, sportmedische begeleiding en onderzoek, trainingsfaciliteiten, evenementen en wedstrijden. 

De rol van stichting EFSC is (primair) verbindend, coördinerend en stimulerend. Daarbij werken we nauw samen met de nationale sportklimbond (NKBV), klimhallen en de aanwezige kennis en kunde op het vlak van sportklimmen in Limburg, zoals trainers, begeleiders en klimtalenten. 

Daarnaast hebben wij de ambitie om in Limburg een talententeam te huisvesten volgens de RTC-structuur van de nationale sportklimbond (NKBV), welke aanhaakt op de afspraken met NOC*NSF. 

EFSC