Euregional Foundation for Sport Climbing

Infrastructuur

Er is in Limburg momenteel sprake van een hoogwaardige klim-infrastructuur en een positieve betrokkenheid van de klimhallen bij de ontwikkeling van de sport. De complete wedstrijddisciplines (Lead – Boulder – Speed) zijn in Limburg vertegenwoordigd en daarmee behoort ook Olympische (combined) discipline tot de mogelijkheden. 

Kliminfrastructuur in Nederland is hoofdzakelijk commercieel van aard. Hierin schuilt een risico dat commerciële belangen worden vermengd met het algemeen belang van de ontwikkeling van de klimsport. Anderzijds biedt deze commerciële context van de klim-infrastructuur kansen voor de ontwikkeling van de sport in termen van continuïteit, professionaliteit en innovativiteit. Dit vereist een open dialoog met de klimhallen en het non-profit veld om met subsidies de kwaliteit van commercieel onrendabele investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de sport mogelijk te maken. 

In Limburg hebben we in 2021:

  • Volgens IFSC normen gecertificeerde speedwand
  • Verbeterde wedstrijdinfrastructuur (wedstrijdwanden, tribunes en faciliteiten voor wedstrijden).
  • Actieve structuur voor kennisdeling en samenwerking tussen klimhallen en routebouwers.
  • Een hoog niveau routebouw met internationale (world cup) routesetters op reguliere basis.
  • (Internationale)  contacten gelegd en de mogelijkheden verkend voor uitwisseling van een mobiele klimwand (lead, boulder of speed) ten behoeve van de organisatie van (internationale) sportklimwedstrijden op centrale locaties in steden in Limburg.

EFSC