Euregional Foundation for Sport Climbing

Sportmedische begeleiding

Topsport en sportmedische begeleiding zijn niet los van elkaar te zien. De Stichting EFSC wil inzetten op het verbinden en ontsluiten van de juiste kennis en expertise die nodig zijn om onze Limburgse sportklimtalenten maximaal te kunnen ondersteunen. Wij zien daarin een belang van aanhaking op bestaande structuren zoals kennisplatforms van Topsport Limburg, het CIOS en de reeds aangehaakte paramedici (fysiotherapeuten, etc.). Daarnaast wil EFSC zich inspannen om ook Maastricht University c.q. het Academisch Ziekenhuis Maastricht aangehaakt te krijgen met expertises onder meer op het vlak van bewegingsfysiologie en voedingsdeskundigheid. 

In Limburg hebben we in 2021:

  • Aanhaking op bestaande structuren van Topsport Limburg, CIOS en reeds betrokken paramedici.
  • Betrokkenheid van Maastricht University / het Academisch Ziekenhuis Maastricht bij de ontwikkeling van de klimsport.
  • Een programma t.a.v. onderzoek en bewustwording (voorlichting) over klim (kracht)training, hetgeen ook van belang is voor jonge klimtalenten. 
  • Actieve kennisdeling t.a.v. sportmedische begeleiding en blessurepreventie.
  • Organisatorische verankering van sportmedische begeleiding tussen het topsport-opleidingscentrum (TOC) in Limburg en de NKBV / het Nationaal Team.

EFSC